Szentföldrajz

ÉG és FÖLD ölelkezése

Isten hozott!

Ez a honlap a szerves műveltség értékrendszeréből született.
Vallom, hogy a Világmindenség tökéletes Rend szerint működik, melyet az Összhang és a Pontosság tart fenn. Meglátásom szerint életünket kétféleképp élhetjük: vagy illeszkedünk a Kozmosz rendjébe, vagy ellenszegülünk neki. Sajnos ma az értékvesztés korában élünk, és sokszor "a gyöngyöket disznók elé vetjük".
Fontosnak érzem tehát, hogy - tudatosság révén - újra visszataláljunk Önmagunkhoz. Az ember eredendően szellemi lény, mely harmóniára, boldogságra vágyik! Ezért minél inkább sikerül igazodnunk a Léthez, annál egészségesebbek, tisztábbak és boldogabbak leszünk. Életünk (szent) helyére kerül!

Minél régebbre nyúlunk vissza az időben, annál inkább szakrális volt ember és táj kapcsolata, és ahogy közeledünk a jelen pillanatához, annál inkább megszűnik ez a kapcsolat. A mai társadalom az anyagi világra fókuszál, a nagyvárosi lét szinte lehetetlenné teszi, hogy a körülöttünk lévő tájra is figyeljünk. Elvesznek lelki kapcsolataink, ahogy a szülőföldünk iránti felelősségtudat és szeretet is. Célomul tűztem ki, hogy visszacsempésszem az emberek és közösségek tudatába, hogy nem tájtól és Földanyánktól függetlenül létezünk, hanem egyek vagyunk velük, és csak együttműködve lehet jó életünk.


Miről szól a szakrális földrajz?

A tér képe a föld rajza...
A szent földrajz vagy szakrális földrajz szent helyekkel és a szent helyek rendszerével foglalkozik. Megközelítésében a holisztikus szemlélet uralkodik, ezért a Teremtés Teljességét három szinten (test-lélek-szellem) vizsgálja.

A szakrális földrajz vallja, hogy a helyek minőségi tulajdonságokkal is rendelkeznek, és nincsen két egyforma hely a világon. A hagyományos földrajzi megközelítés a helyek kézzelfogható, mérhető adatait mutatja be (GPS koordináta, tengerszint feletti magasság, az altalajban található ásványi anyagok tonnában kifejezve stb.), ezt egészíti ki a szent földrajz a helyek láthatatlan, de érzékelhető tulajdonságaival ("genius loci" - a hely szelleme, gyógyhatásai, érzelemvilágra való hatása stb.).

A szakrális földrajz különbséget tesz szent tér és profán tér között. Minden szent hely ég és föld találkozási pontja. Maga a közép, ahonnan szétárad és kisugárzik az isteni szféra, a teremtés. Erős hely, vagyis emelkedett energiaszint van jelen.

A szent helyeket könnyű felismerni, mert minden élőre tisztító, erősítő és pozitív hatással vannak. Általánosan jellemző vonásuk az élettel teliség.


Image

bemutatkozó

Nevem Balla Ede Zsolt.
Székelyudvarhelyen születtem 1983-ban, és jelenleg is itt élek. Gyermekkorom óta érdekel minden, ami segít egy tisztább és teljesebb élet elérésében. Fontos számomra a kert, a csillagbölcselet, a szerves műveltség és a természetgyógyászat is, hiszen meglátásom szerint általuk előbbre léphetek.

Szülőföldem szeretete rávezetett a szakrális földrajz ösvényére, melyen 2010 óta járok. A szent helyek felfedezésével mindinkább kitárul előttem a Mindenség Rendje, a Teremtés és az Élet csodája. Rájöttem, hogy csak akkor lehetek boldog, ha mindennapjaimba építem a helyek tanítását, mert ami a helyére kerül, az helyes lesz!


Ajánlott Programok

Éljük át együtt a szentséges csodákat!
Tapasztalataim megosztását hivatásomnak érzem, ezért írok, elõadásokat tartok, kisfilmeket készítek, kirándulásokat vezetek és táborokat szervezek.

Image

Találkozók

Könyvbemutatókat és találkozókat tartok érdeklődő olvasóknak, hogy minél többen ismerkedjenek és kerüljenek közelebb a szakrális földrajz csodálatos világához.


Image

Előadások

Felkérésre vetített-képes előadásokat vállalok, melyek keretében a szakrális földrajz egy-egy témakörét részletesebben is kifejtem.

részletek

Image

Kirándulások

Túllépve a beszéd és elmélet síkján, eredeti környezetben mutatom meg mindazt, amiről az előadásaim szólnak. Egy-, ritkábban többnapos túra során ismerkedünk különleges tájakkal.

részletek
Image

Táborok

Az igazi elmélyülésre és tapasztalásra a többnapos táborok biztosítanak lehetőséget. Természetközeli helyszín segíti a megértést és a lelki feltöltődést.

részletek

KAPCSOLAT

Balla Ede Zsolt szakrálisföldrajz-kutató

(004) 0740-252276
szentfoldrajz@gmail.com
www.szentfoldrajz.ro
www.facebook.com/szentfoldrajz

Human Reform Alapítvány
535600 - Székelyudarhely, Eötvös József utca 13 szám, Hargita megye, Románia
www.huref.ro